hits


Her er oppskriften på hvordan du unngår brannslukking og kaos på jobben

  • 17.04.2018 kl.18:54


 

Det største faglige utbyttet jeg har fått i arbeidslivet så langt, er å bli kurset i lean/six sigma. Med digitalisering, robotisering, innovasjon og disruptive endringer som er hypet opp nå, er ikke kontinuerlig forbedring like sexy lenger, men det betyr ikke at det ikke er like aktuelt som det alltid har vært. For det er det. Gjør det riktig første gangen. Hvor vanskelig kan det være?

 

Måten det jobbes med kontinuerlig forbedring med lean, er å først kartlegge prosessen som den fungerer i dag. Erfaringen er at prosesser sjelden er dokumentert. Ja, for er det ikke både boring og vanskelig å holde det oppdatert? Involverer den andre funksjoner og avdelinger (som de oftest gjør), er det nesten at jeg garanterer at det er store muligheter for effektivisering. Det er mangel på forståelse på hva de ulike funksjonene gjør, hvorfor de gjør det, at de i tilfeller ikke vet at de skal gjøre det eller gjør ting som er unødvendig. 

 

Som regel er det alltid noen som plukker opp dritten etter andre, noe som ikke er blitt gjort som det skulle. I tillegg kan det være slik at de i prosessen som har blitt vant til å rydde opp etter andre mener det er en del av jobben deres. Det er det ikke.

 

Vi kommer fort inn i dårlige rutiner. Mange kan sitte og jobbe med arbeidsoppgaver som verken er spesielt morsomme eller verdiskapende, uten å stille spørsmål til det. Prosesskartleggingen, som gjøres med de som jobber i prosessen, kan komme med flere overraskelser på ineffektivitet. Samtidig er det stort utbytte av denne kartleggingen, da det er de selv som avdekker forbedringsområdene og de selv som kommer opp med tiltak for å effektivisere. Det gjøres mulig av en dyktig fasilitator. Målet er at de tar med seg tankesettet videre i jobben sin og alltid utfordrer til effektiv drift, hvor det til en hver tid er avklart hvem som gjør hva når. 

 

Get Shit Done riktig første gangen og unngå brannslukking og kaos på jobben. 

 

 

 
Hva tenker du om dette?